เครื่องบริหารร่างกาย (Series 77), fit2firm.com

fit2firm
เครื่องบริหารร่างกาย (Series 77)
เครื่องบริหารกล้ามเนื้อหน้าอก 2 in 1 รุ่น SH-G7701

เครื่องบริหารกล้ามเนื้อหน้าอก 2 in 1 รุ่น SH-G7701

เครื่องบริหารกล้ามเนื้อหน้าอก 2 in 1 รุ่น SH-G7701

129,000฿ 89,000฿

-31%
เครื่องบริหารกล้ามเนื้อหน้าอก 2in1 รุ่น SH-G7702

เครื่องบริหารกล้ามเนื้อหน้าอก 2in1 รุ่น SH-G7702

เครื่องบริหารกล้ามเนื้อหน้าอก 2in1 รุ่น SH-G7702

129,000฿ 89,000฿

-31%
เครื่องบริหารกล้ามเนื้อหลัง 2in1 รุ่น SH-G7703

เครื่องบริหารกล้ามเนื้อหลัง 2in1 รุ่น SH-G7703

เครื่องบริหารกล้ามเนื้อหลัง 2in1 รุ่น SH-G7703

129,000฿ 89,000฿

-31%
เครื่องบริหารกล้ามเนื้อ รุ่น SH-G7706

เครื่องบริหารกล้ามเนื้อ รุ่น SH-G7706

เครื่องบริหารกล้ามเนื้อ รุ่น SH-G7706

129,000฿ 89,000฿

-31%
เครื่องบริหารกล้ามเนื้อต้นแขน รุ่น SH-G7704

เครื่องบริหารกล้ามเนื้อต้นแขน รุ่น SH-G7704

เครื่องบริหารกล้ามเนื้อต้นแขน รุ่น SH-G7704

129,000฿ 89,000฿

-31%
เครื่องบริหารกล้ามเนื้อหัวไหล่ รุ่น SH-G7705

เครื่องบริหารกล้ามเนื้อหัวไหล่ รุ่น SH-G7705

รุ่น SH-G7705

129,000฿ 89,000฿

-31%
เครื่องบริหารกล้ามเนื้อต้นขา รุ่น SH-G7707

เครื่องบริหารกล้ามเนื้อต้นขา รุ่น SH-G7707

Leg Press NO. SH-G7707

129,000฿ 89,000฿

-31%
เครื่องบริหารกล้ามเนื้อต้นขา และขา รุ่น SH-G7708

เครื่องบริหารกล้ามเนื้อต้นขา และขา รุ่น SH-G7708

เครื่องบริหารกล้ามเนื้อต้นขา และขา

129,000฿ 89,000฿

-31%
เครื่องบริหารกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลัง รุ่น SH-G7709

เครื่องบริหารกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลัง รุ่น SH-G7709

เครื่องบริหารกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลัง

129,000฿ 89,000฿

-31%
เครื่องบริหารกล้ามเนื้อก้น รุ่น SH-G7710

เครื่องบริหารกล้ามเนื้อก้น รุ่น SH-G7710

เครื่องบริหารกล้ามเนื้อก้น

129,000฿ 89,000฿

-31%