ออกแบบฟิตเนส,ติดตั้งห้องฟิตเนส, fit2firm.com

fit2firm
ติดต่อเรา
ห้องฟิตเนส
ห้องฟิตเนสขนาด 100 ตารางเมตร

ห้องฟิตเนสขนาด 100 ตารางเมตร

ห้องฟิตเนสขนาด 100 ตารางเมตร

1,061,460฿ 1,061,460฿

-0%
ห้องฟิตเนสขนาด 150 ตารางเมตร

ห้องฟิตเนสขนาด 150 ตารางเมตร

ห้องฟิตเนสขนาด 150 ตารางเมตร

1,325,260฿ 1,325,260฿

-0%
ห้องฟิตเนสขนาด 200 ตารางเมตร

ห้องฟิตเนสขนาด 200 ตารางเมตร

ห้องฟิตเนสขนาด 200 ตารางเมตร

1,810,460฿ 1,810,460฿

-0%
ห้องฟิตเนสขนาด 50 ตารางเมตร

ห้องฟิตเนสขนาด 50 ตารางเมตร

ห้องฟิตเนสขนาด 50 ตารางเมตร

670,200฿ 670,200฿

-0%
ห้องฟิตเนสขนาด 50 ตารางเมตร เซ็ต B

ห้องฟิตเนสขนาด 50 ตารางเมตร เซ็ต B

ห้องฟิตเนสขนาด 50 ตารางเมตร เซ็ต B

403,200฿ 403,200฿

-0%
ห้องฟิตเนสสำหรับ 30 – 50 ตารางเมตร (FR101)

ห้องฟิตเนสสำหรับ 30 – 50 ตารางเมตร (FR101)

ห้องฟิตเนสสำหรับ 30 – 50 ตารางเมตร

214,940฿ 214,940฿

-0%
ห้องฟิตเนสสำหรับ 30 – 50 ตารางเมตร (FR102)

ห้องฟิตเนสสำหรับ 30 – 50 ตารางเมตร (FR102)

ห้องฟิตเนสสำหรับ 30 – 50 ตารางเมตร

250,390฿ 250,390฿

-0%
ห้องฟิตเนสสำหรับ 40 – 60 ตารางเมตร (FR103)

ห้องฟิตเนสสำหรับ 40 – 60 ตารางเมตร (FR103)

FR103

274,490฿ 274,490฿

-0%
ห้องฟิตเนสสำหรับ 40 – 60 ตารางเมตร (FR104)

ห้องฟิตเนสสำหรับ 40 – 60 ตารางเมตร (FR104)

ห้องฟิตเนสสำหรับ 40 – 60 ตารางเมตร

304,290฿ 304,290฿

-0%
ห้องฟิตเนสสำหรับ 40 – 60 ตารางเมตร (FR105)

ห้องฟิตเนสสำหรับ 40 – 60 ตารางเมตร (FR105)

ห้องฟิตเนสสำหรับ 40 – 60 ตารางเมตร

414,290฿ 414,290฿

-0%