เครื่องบริหารร่างกาย,เครื่องออกกำลังกาย,เครื่องบริหารร่างกาย plate loaded, fit2firm.com

fit2firm
ติดต่อเรา
เครื่องบริหารร่างกาย Weight free (Plate Loaded Pro Series)
360 Ongsa Fitness Chest Press

360 Ongsa Fitness Chest Press

ใช้ในการบริหารกล้ามเนื้ออกส่วนกลางเป็นหลัก • ใช้ในการบริหารกล้ามเนื้ออกส่วนกล..

ติดต่อสอบถามราคา

360 Ongsa Fitness Incline Chest Press

360 Ongsa Fitness Incline Chest Press

ใช้ในการบริหารกล้ามเนื้ออกส่วนกลางเป็นหลัก • ใช้ในการบริหารกล้ามเนื้ออกส่วนกล..

ติดต่อสอบถามราคา

360 Ongsa Fitness Shoulder Press

360 Ongsa Fitness Shoulder Press

ใช้ในการบริหารกล้ามเนื้อหัวไหล่มัดรวมเป็นหลัก • ใช้ในการบริหารกล้ามเนื้อหัวไห..

ติดต่อสอบถามราคา

360 Ongsa Fitness Wide Chest Press

360 Ongsa Fitness Wide Chest Press

ใช้ในการบริหารกล้ามเนื้ออกส่วนกลางเป็นหลัก • ใช้ในการบริหารกล้ามเนื้ออกส่วนกล..

ติดต่อสอบถามราคา

360 Ongsa Fitness Row

360 Ongsa Fitness Row

ใช้ในการบริหารกล้ามเนื้อหลังส่วนกลางและปีกเป็นหลัก • ใช้ในการบริหารกล้ามเนื้อ..

ติดต่อสอบถามราคา

360 Ongsa Fitness Pull Down

360 Ongsa Fitness Pull Down

ใช้ในการบริหารกล้ามเนื้อบริเวณหลังเป็นหลัก • ใช้ในการบริหารกล้ามเนื้อบริเวณหล..

ติดต่อสอบถามราคา

360 Ongsa Fitness Biceps

360 Ongsa Fitness Biceps

ใช้ในการบริหารกล้ามเนื้อแขนเป็นหลัก • ใช้ในการบริหารกล้ามเนื้อแขนบริเวณด้านหน..

ติดต่อสอบถามราคา

360 Ongsa Fitness Triceps

360 Ongsa Fitness Triceps

ใช้ในการบริหารกล้ามเนื้อต้นแขนด้านหลังและก้นเป็นหลัก • ใช้ในการบริหารกล้ามเนื..

ติดต่อสอบถามราคา

360 Ongsa Fitness Leg Extension

360 Ongsa Fitness Leg Extension

ใช้ในการบริหารกล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้าเป็นหลัก • ใช้ในการบริหารกล้ามเนื้อต้นขา..

ติดต่อสอบถามราคา

360 Ongsa Fitness Leg Curl

360 Ongsa Fitness Leg Curl

ใช้ในการบริหารกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังเป็นหลัก • ใช้ในการบริหารกล้ามเนื้อต้นขา..

ติดต่อสอบถามราคา